Publiczna Szkoła Podstawowa
w CerekwiSTRONA GŁÓWNA

REKRUTACJA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

INFORMACJEDyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

Elżbieta Kumięga

w sprawie skarg i wniosków

przyjmuje interesantów w poniedziałki i w piątki w godz. 9.00 – 10.00.

Nasza Szkoła w oparciu o potencjał intelektualny i profesjonalnie przygotowaną kadrę jest źródłem wartości humanistycznych. Powierzoną nam przez rodziców młodzież przygotujemy do zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających żyć w zmieniającej się rzeczywistości.
Czynimy to w oparciu i w miarę możliwości wyposażoną bazę i szeroką ofertę edukacyjną, uwzględniając umiejętności sprawnego posługiwania się językiem ojczystym i zachodnim oraz technologią informacyjną. Staramy się wspierać ucznia we wszechstronnym rozwoju osobowości, zdolnej do funkcjonowania w sferze indywidualnej, społecznej, moralnej i estetycznej.

U nas:
  • Każda osoba traktowana jest z szacunkiem
  • Planowo organizuje się życie szkoły
  • Wszyscy mają dostęp do wiarygodności i kompetencji informacji
  • Szkoła jest miejscem dobrego nauczania, wdrażania wiedzy i zdrowego wychowania
  • Organizuje się różnorodne imprezy i uroczystości
  • Szkoła jest miejscem, gdzie należy wpajać młodemu człowiekowi temat ochrony środowiska
  • Następuje ścisła współpraca z rodzicami
  • Uczniowie nabywają umiejętności rozumnego dokonywania wyboru w życiu
  • Wspomaga się rodzinę w kształceniu i wychowaniu dzieci
  • Umożliwia się wszystkim uczniom jednakowy start