Publiczna Szkoła Podstawowa
w CerekwiSTRONA GŁÓWNA

STREFA UCZNIA

STREFA RODZICA

GRONO

AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA SZKOŁY

HISTORIA

PRZEZ WIEDZĘ NA SZCZYT

NASZE OSIĄGNIĘCIA

ARCHIWUM

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

POROZUMIENIE W SPRAWIE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCHZ WIELKIM BÓLEM PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI


BASI BANASZEK


NASZEJ SERDECZNEJ KOLEŻANKI, WSPANIAŁEJ NAUCZYCIELKI I WYCHOWAWCZYNIPOZOSTANIE NA ZAWSZE W PAMIĘCI PRZYJACIÓŁ, WDZIĘCZNYCH UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELIUROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE ODBĘDĄ SIĘ 21 LISTOPADA O GODZ. 12:00

W BAZYLICE MNIEJSZEJ ŚW. KAZIMIERZA W RADOMIU, UL. GŁÓWNA 16
POGRĄŻENI W SMUTKU

DYREKTOR, NAUCZYCIELE, PRACOWNICY SZKOŁY, RODZICE I UCZNIOWIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CEREKWI
PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE EPIDEMII - STREFA RODZICA/INFORMACJE

Regulamin

Zdalnego Szkolnego Konkursu

Kolęd i Pastorałek w PSP Cerekwi


I. Termin
Konkurs przeprowadzony będzie zdalnie.
Dzieci przesyłać będą nagrania do 02 grudnia 2020r. godz. 16.00, które komisja przesłucha i wyda werdykt.

II. Organizatorzy
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi (odpowiedzialny za organizację - Dariusz Sobczyk)
2. Parafia Rzymskokatolicka w Cerekwi – (odpowiedzialny za organizację - ks. Adam Ślusarczyk)

III. Cele
1. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
2. Upowszechnianie obyczaju śpiewania kolęd i pastorałek.
3. Rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd, pastorałek.
4. Rozwijanie talentów muzycznych.
5. Rozbudzanie zainteresowań muzycznych.
6. Upowszechnianie kultury muzycznej.
7. Wyłonienie najlepszych wykonawców.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie solistów
1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły wyłącznie jako solista.
2. Każdy uczestnik musi zaprezentować jedną kolędę lub pastorałkeę z dowolnym akompaniamentem (np. podkład muzyczny z internetu - karaoke na www.youtube.com).
• dopuszczone jest nagranie bez akompaniamentu - a'cappella.
• uczestnikom konkursu mogą towarzyszyć instrumentaliści.
• niedopuszczalny jest podkład z nagraną już piosenką tzw. pełny playback.
3. Kolędę należy nagrać: telefonem, kamerką internetową itp. i przesłać do osoby odpowiedzialnej za organizację konkursu Dariusza Sobczyka na “wiadomości” w Librusie. (Termin do 02 grudnia 2020r. godz. 16.00).

V. Ocena
W celu oceny nagranych utworów, powołana zostanie przez Organizatorów Komisja Konkursowa.
Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria przy ocenie nagrania:
• muzykalność, walory wokalne,
• umiejętności warsztatowe (intonacja, dykcja),
• interpretację tekstu,
• dobór repertuaru do możliwości wykonawców,
• pomysłowość i oryginalność wykonania,
• ogólny wyraz artystyczny.
Uczestnicy konkursu oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych:
I grupa – uczniowie klas 0 –III
II grupa – uczniowie klas IV – VIII

VI. Uwagi końcowe
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przesłuchaniu wszystkich nagrań uczestników konkursu.
• Zostanie sporządzony protokół i na stronie internetowej szkoły ogłoszony werdykt.
• Laureaci konkursu - I, II, III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy ufundowane przez organizatorów.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania twórczości uczestników konkursu w celu umieszczenia na stronie internetowej szkoły (nagrania, fotografie, dane osobowe solistów).

Termin nadsyłania nagrań do 02 grudnia 2020r.

Organizatorzy


Rolniku, przygotuj się do spisu!

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie
https://spisrolny.gov.pl
Cerekiew ul. Wesoła 2, 26-652 Zakrzew
tel/fax 48 36 99 469
pspcerekiew@gmail.com
Inspektor Ochrony Danych: Bartłomiej Kida, bodo.radom@gmail.com